Carpart1
Startades av Rolf Linde med lång erfarenhet från flera framgångsrika företag inom biltillbehör och reservdelar.
Robert Adenmark blev tidigt hälftenägare och har lång erfarenhet av bilar, reperation och som inköpare på bl.a BSR Svenska AB under många år. Robert kommer från en företagarfamilj inom klädesbranschen och drev under många år även varuhus med inriktning på kläder.
 Robert övertar hela versamheten i carpart1 från 1/8 2019